تبلیغات
Case Method in MIS Education - كیفیت اطلاعات

امروز:

كیفیت اطلاعات

» نوع مطلب : تئوری‌سیستم اطلاعات مدیریت ،

كیفیت اطلاعات چیست؟

كیفیت اطلاعات ارتباط تنگاتنگی با ارزش اطلاعات دارد. هنگام بازیابی كیفیت اطلاعات، نهایتاً عوامل زیر تعیین كننده خواهند بود :

o       تناسب؛

o       اعتمادپذیری؛

o       اعتبار؛

o       معنابخشی در طول زمان؛

o       كامل بودن؛

o       دقت؛

o       زیبایی گرایی

 

o       به هنگام بودن

از یك سو، ارزش اطلاعات بستگی به جنبه های كیفیت اطلاعات دارد و از سوی دیگر به مفاهیمی همچون:

o       آشنایی با منابع اطلاعات؛

o       روش شناسی، نظیر مطالعات تحقیقی بازار؛

o       روش های پردازش اطلاعات؛

o       كاربرپسند بودن عناصر اطلاعات؛

o       پیچیدگی مشكلی كه باید حل شود؛

o       سطح تشخیص كاربر.

در چشم انداز اقتصاد تجاری، ارزش اطلاعات بستگی به چگونگی مشاركت عملی هر قسمت یا مجموعه در راستای هدف موردنظر: (همچون تحقیق، تصمیم گیری، تفسیر، حل مشكل و غیره دارد).

موضوعات اساسی كه در راستای گردآوری و عرضه اطلاعات حساس ارسالی، قابل طرح باشد عبارت ند از:

o  آیا تعریف عوامل ارزشی به كار رفته در تحلیل های ارزیابی ـ آزمون تغییر مقادیر متغیرها ـ كاملاً روشن است و مدیریت ارشد واقعاً با درك متعارف از عواملی كه بر نتایج چنین تحلیل‌هایی موثرند، موافق است؟

o  چه نقاط ضعفی را در اطلاعاتی كه گردآوری كرده ایم، مشاهده می كنیم، (مانند نقاط ضعف اطلاعات مربوط به اروپای شرقی سابق)؟

o آیا مواد اطلاعاتی كه در آمار داد و ستد بین المللی ارائه شده، بر اساس استانداردهای بین‌المللی ارائه شده، بر اساس استانداردهای بین المللی هماهنگ شده یا از یك منبع به منبع دیگر، اختلاف قابل ملاحظه ای وجود دارد؟

o   موسساتی كه دارای منابع اولیه برای عرضه نتایج تحقیقات بازار به صورت پایگاه های اطلاعاتی باز و عمومی هستند، كدام ند؟ آنها چه انگیزه هایی در ارائه و نشر یافته هایشان دارند؟ از چه منابع اطلاعاتی اولیه ای استفاده كرده اند؟

o  پیامدهای بازیابی اطلاعات كلیدی درباره اختلاف در یك شركت خاص چیست و بر اساس كدام منبع اطلاعاتی، آن را مستند ساخته اید و یا مورد استفاده قرار می دهید؟

همیشه هنگام گردآوری و به كارگیری از اطلاعات دریافتی از بیرون و پایگاه های اطلاعاتی باز، تله‌هایی وجود دارد.آگاهی از اینگونه مسائل مهم، متضمن این واقعیت است كه:

o   اطلاعات بازیابی شده در یك كاوش، اغلب توسط افرادی با انگیزه معین ـ شناخته یا ناشناخته ـ برای انتشار آن اطلاعات خاص، پردازش شده است.

o  داده ها و اطلاعات تا حدودی هدفدار تولید شده است تا مثلاً در بازار ابهام و سردرگمی ایجاد كند.

o   ارائه اطلاعات تحت تأثیر مسائل سیاسی، مالی، گرایش های اقتصادی و ارزش ها قرار گیرد.

o  بازار اطلاعات كماكان تحت سلطه تهیه كنندگان نیمكره غربی است كه بر مبنای تعریف مسائل و مشكلات، منابع اطلاعات و بازار اطلاعات خودشان هستند. موارد الهام از سایر نقاط جهان محدود است و محتوای اطلاعات ممكن است سانسور شده باشد و از جهت دیگر برای مقاصد تجاری مناسب نباشد.

o   آگاهی كامل از مسائل موسسات و افرادی كه گزارش تحلیل های بازار، اطلاعات امور تجاری و مربوط به داد و ستد را منتشر می سازند بسیار ضروری و اساسی است.

حتی سایر عوامل و بیشتر عوامل تجربی می تواند بر توانایی ما در بازیابی، پردازش و ارائه اطلاعات مرتبط اثر بگذارد با چنین تأثیر مستقیمی، كیفیت اطلاعات ارائه شده:

o   با بیش از 4100 سرویس دهنده اطلاعات در شبكه جهانی ((وب)) در دسترس بودن پایگاه های اطلاعاتی از لحاظ اقتصادی، انتخاب منبع برای خروجی، بسیار مهم است.

o   آگاهی كامل و آموزش وسیع در زمینه چگونگی دسترسی و ارتباط با پایگاه های اطلاعاتی ضرورت و اهمیت یكسان دارند.

o  همچنین كیفیت اطلاعات، با چگونگی یافتن اطلاعات و عرضه آن در سیستم های پایگاه های اطلاعاتی مرتبط است. سهولت دسترسی و قابلیت انعطاف، نیازهای یك ساختار مطلوب هستند.

به گفته دكتر دیوید. ا.گاروین، مفهوم كیفیت اطلاعات با كنترل كیفی مرتبط است: ((بدون دقت و اطلاعات به هنگام، كنترل كیفی ناممكن است. زمان بندی نیز به همان اندازه اهمیت دارد، زیرا اگر اطلاعات با سرعت كافی مهیا گردد، پیش از آن كه مشكلات برای بار دوم و سوم ظاهر شوند، می‌توان آنها را شناسایی و اصلاح كرد.

همانطور كه قبلاً اشاره شد، كیفیت اطلاعات در جریان تصمیم گیری اهمیت دارد و هنگام ایجاد یك سیستم EIS باید توجه خاصی بدان معطوف گردد. كیفیت اطلاعات از جهت توانایی موسسه در پاسخگویی دقیق و مداوم به تقاضاهای بازار بسیار مهم است. كیفیت اطلاعات بر اعتبار یك موسسه، و كمك به امكان ارتقا جایگاه ارتباطی موسسه در بین رقبا اثر می گذارد.

 


نوشته شده در : پنجشنبه 13 خرداد 1389  توسط : گروه4 .    نظرات() .