تبلیغات
Case Method in MIS Education - شرایط احراز صلاحیت برای مدیریت كیفیت اطلاعات تخصصی

امروز:

شرایط احراز صلاحیت برای مدیریت كیفیت اطلاعات تخصصی

» نوع مطلب : تئوری‌سیستم اطلاعات مدیریت ،

در مدیریت اطلاعات شرایط احراز صلاحیت از موضوعات مهم است. در زمینه نیازهای مدیریت فوقانی سازمان، برای اثربخشی راه حل های EIS باید بر فرایند عقلانی همكاری بین استفاده‌كنندگان از اطلاعات (مدیریت فوقانی) و متخصصان اطلاع رسانی تأكید شود تا تحویل اطلاعات روزآمد و مرتبط قابل اعتماد گردد.

راه حل های EIS نهایتاً مشتمل بر اطلاعات دریافتی از فرایند عقلانی است و تا حدی به فرایند مذكور، بازگشت اطلاعات خواهد داد. هنگامی كه موضوع سیستم EIS در میان باشد، متخصصان اطلاع رسانی، در مقایسه با متخصصان دیگر از توانایی های خاصی برخوردارند. این سطوح توانایی كه باید بیشتر گسترش یابد، بدین قرار است:

o       دانش مسائل راهبردی اطلاعات؛

o       دسترسی به اطلاعات ملی و بین المللی و آشنایی با شبكه های اطلاع رسانی؛

o       آشنایی با منابع اطلاعات، فرآیند گردآوری اطلاعات و روش شناسی؛

o       تجربه در زمینه ارزیابی اقتصادی، گزینش و آماده سازی اطلاعات؛

o       تجربه در زمینه عرضه اطلاعات؛

o       شناخت روش های ترسیم نقشه اطلاعات، تحلیل جریان اطلاعات و ویژگی های نیازها

o       دانش چگونگی سازماندهی اطلاعات سازمان نیافته؛

o       مدیریت اطلاعات سایر دانش های ابزار پشتیبانی.

 

 

ویراستار اطلاعات:

اجرا و اداره یك سیستم EIS مستلزم تجارب و صلاحیت های متعدد است. فن آوران اطلاعات و متخصصان مدیریت اطلاعات باید همانند مدیریت رده بالای سازمان و سایر كاربران اطلاعات، در تیم واحد و عرصه واحد به فعالیت بپردازند. علاوه بر اداره و مدیریت EIS و فرایندهای مدیریت اطلاعات، فردی كه در ایجاد یك راه حل EIS پیش قدم شده باید در توسعه و اداره داد و ستد و مدیریت اطلاعات، نقطه ثقل شایستگی ها باشد. برای احراز این نقش ما جایگاهی برای ویراستار اطلاعات پیشنهاد می كنیم تا مراقبت كند اطلاعات مرتبط تحویلی EIS به افراد ذینفع واقعی برسد و به همه جوانب كیفیت به طور صحیح توجه نماید.

ما استقرار یك بخش تحریریه را در جریان اداره EIS برای حوزه خدمات اطلاعاتی و با مسئولیت‌‌های زیر، تشویق می كنیم:

o       شناسایی نیازهای واقعی به اطلاعات؛

o       گردآوری اطلاعات؛

o       ویراستاری اطلاعات یا به كارگیری آن برای رفع نیازها؛

o       نشر اطلاعات؛

o       توسعه موثر و بیشتر راه حل های EIS؛

o       تغییر فرایند كار و اصلاحات سازمانی؛

o       ثبت اطلاعات؛

o       كنترل كیفیت اطلاعات.

ویراستار اطلاعات همچنین برای بهره برداری افزون تر و رشد نمود خارجی و بازار فروش، باید از توان موجود آگاهی داشته باشد. اجزای اطلاعات به مثابه بخشی از فرآورده های پیشرفته نقش عظیمی دارند و باید در جریان فروش و بازار داد و ستد فعالانه مورد بهره برداری قرار گیرند. یك مثال در این مورد، فروش محصولات پزشكی مربوط به داروسازی است كه انتشار اطلاعات دقیق یك فرآورده، تشریح نتایج تحقیقات، اثرات آن بر بدن انسان و نظائر آن برای كلیه فرآورده ها، و نیاز به كیفیت و دقت در اسناد محصولات در همه سطوح تولیدی، بی نهایت اهمیت دارد.

همچنین ویراستار اطلاعات پلی برای پر كردن شكاف بین مدیریت رده بالا و فن آوری اطلاعاتی مورد استفاده خواهد بود. برای استفاده بهینه از منابع اطلاعات، ضروری است كه نقش یا وظیفه تحریریه در درون موسسه ذیربط متمركز شود. برای اداره بخش تحریریه اطلاعات و انجام اقدام مقدماتی در روند گردآوری اطلاعات، دانش جامع از راهبردهای تجاری موسسه، مقاصد و اهداف آن، بسیار ضروری است. ترجیحاً، ویراستار اطلاعات باید جزئی از اجلاس های مدیریت رده بالای سازمان و فرآیندهای تصمیم گیری تجاری باشد.

 

نتایج

o       كیفیت اطلاعات یك عامل مهم موفقیت برای EIS است.

o       تأكید مدیریت رده بالا بر افزایش محیط تجاری، نیازمند اطلاعات خارجی است.

o       نیازمندی های مدیریت رده بالا به EIS و محتوای واقعی اطلاعات باید به وسیله متخصصان   كاملاً آگاه از بازار اطلاعات اداره شود.

o       وجود ویراستار اطلاعات، یك راه حل ممكن برای گزینش، ارزیابی، اداره و تطبیق اطلاعات راهبردی در درون محیط كار است.

 

منابع

 

1.      Synnott, William. (1987). The information weapon: winning customers and markets with technology. New York, N. Y. Wiley. 1987.

2.      Christensen, Gunnar. (1991). Informas jonsteknologi: strategi, organisasion, Styning. Oslo: Gedrifts & Konomen. 1991. (In Norwegian).

3.      Marchand, Donald. (1990)

Managing information quality. In: Wormell, Irene (ed): Information quality: London: Taylor Graham, 1990.

4.      Garvin, David A. (1988). Managing quality. New York, NY: The free press. 1988.

5.      Lester, Ray. (1989). Environmental Scanning and Business Strategy. London: The British Library board. 1989.

 

 


نوشته شده در : پنجشنبه 13 خرداد 1389  توسط : گروه4 .    نظرات() .