تبلیغات
Case Method in MIS Education - سیستم های اطلاعاتی

امروز:

سیستم های اطلاعاتی

» نوع مطلب : تئوری‌سیستم اطلاعات مدیریت ،

سازمانهایی كه در سطح جهان فعالیت دارند، از شماری از سیستمهای اطلاعاتی برای مدیریت اثربخش عملیات جهانی خود استفاده می‌كنند.

q  سیستمهای اطلاعاتی بین‌المللی International IS

q  سیستمهای اطلاعاتی فراملی

    Transnational IS

q  سیستمهای اطلاعاتی چندملیتی Multinational IS

q  سیستمهای اطلاعاتی جهانی 

    Global IS  

 

سیستم های اطلاعاتی بین المللی:

q  سیستمهای اطلاعاتی‌ای كه از تراكنشهایی پشتیبانی می‌كنند كه مرزهای ملی را درمی‌نوردند.

q  این تراكنشها می‌توانند در یك كشور آغاز و در كشوری دیگر پایان یابند.

q  این سیستمها ممكن است ساختار متمركز یا غیرمتمركز داشته باشند.

سیستم های اطلاعاتی فرا ملی

q  سیستمهای اطلاعاتی فراملی ویژة كشور یا سازمان خاصی نیستند.

q  این سیستمها به عنوان موجودیتهایی جداگانه و فضایی برای وظایف بین‌المللی به مردم نقاط گوناگون جهان اجازه می‌دهند كه به صورت هم‌زمان وظایف و فعالیتهای خود را به انجام رسانند.

سیستم های اطلاعاتی چند ملیتی :

q  سیستمهای اطلاعاتی چندملیتی اغلب از سوی شركتهای چندملیتی استفاده می‌شوند.

q  این سیستمها به شركتهای چندملیتی اجازه می‌دهند كه داده‌های محلی را به صورت غیرمتمركز پردازش كنند و پاسخ‌گوی نیازها و مقررات محلی باشند و در همان‌ حال، اطلاعات را در قالب مورد نیاز سازمان مادر درآورند. 

سیستم های اطلاعاتی جهانی:

q  سیستمهای اطلاعاتی هنگامی استفاده می‌شوند كه برای یك تراكنش به‌خصوص، نیاز باشد كه درون‌دهی داده‌ها از مراكز متعددی صورت پذیرد كه در دو یا چند كشور قرار داشته باشند.

q  بدین ترتیب داده‌ها صرف‌نظر از مكان آنها قابل دسترس هستند.

 

 


نوشته شده در : جمعه 21 خرداد 1389  توسط : گروه4 .    نظرات() .

برچسب ها: سیستم های اطلاعاتی ،