تبلیغات
Case Method in MIS Education - مدیریت افراددرخدمات اطلاعاتی بهداشت

امروز:

مدیریت افراددرخدمات اطلاعاتی بهداشت

» نوع مطلب : متفرقه ،

مدیریت افراد درخدمات اطلاعاتی بهداشت:
مدیریت تغییر: یک ترکیبی از محیط خارجی آشفته وپیشروی سریع تکنولوژی تضمین می کند که LSIبهداشتی انجام می گیرد وادمه خواهد یافت وتجربه به عنوان یک فعالیت منظم وعادی تغییر می کند.همیشه مدیرLSI بهداشتی با مقاومت کارکنان در مقابل تغییر به همان اندازه مصرف کنندگان روبرو هستند.راهی که برای این مقاومت اداره می شود محوری برای موفقیتهای آینده در مدیریت تغییر خواهد بود.کوتتر وکاسینگر(۱۹۸۹)شناسایی کرده اند که چرا ممکن است که کارمندان در مقابل تغییر مقاومت کنند،بخاطر علاقه محدود ،فهم بد،یا نداشتن مسئولیت ارزیابی های متفاوتی از موقعیت وتحمل پایین در تغییر
مفسر دیگر مکدام(۱۹۹۶)مشاهده کرده است که موانع برای تغییر بخاطر ناتوانی سازمان دراز بین بردن بی اعتمادی بین مدیرارشد ونیروی کار است.
فاکتورهای مهم دیگرکه بوسیله چندین مؤلف شناسایی شده اند،عبارتند از:اهمیت ارتباط بین کارکنان درگیری وتربیت آنها برای غلبه بر مقاومت .کارکنان LSIبهداشتی نیاز دارند تااز قبل در فرآیند تغییر درگیر شوند وبطور کامل  ازفرآیند تغییر آگاه شوند.آنها به داشتن اعتماد برای شناسایی راهی برای بدست آوردن تغییر نیاز دارند.
فاررو(۱۹۹۷)وکوررا(۱۹۹۸)هردو به از میان رفتن سلسله مراتب کتابخانه ای تأکید کردندو سودهای حاصل از اجازه به کارکنان برای عمل کردن بعنوان عاملان تغییر به اندازه توسعه دادن مسؤلیت برای مدیریت تغییر است.
مدیر LSIبهداشتی کنترل خود را برروی کارکنان حفظ میکنند در حالیکه آنها میتوانند در فرایند تغییر سهیم باشند.
درگیری کارکنان در مدیریت تغییر، موقعی خوب کار میکنند که یک رهبری در توسعه تغییر همراه با عدم دستور برای تغییر سریع و بزرگ وجود داشته باشد.
برنس(۱۹۹۶) بر مساله دشواری تاکید می کند و آن اینکه تغییرات با سرعت انجام گیرد درنتیجه مدیر تغییر را از بالا به پایین یک  روش مستقیم وادار میکنند.
زمانی که تغییر به این روش انجام گیرد مقاومت و نگرانی کارکنان آشکار خواهد شد.هر چند که موقعییتهای قطعی از قبیل اجرای اضطراری در سیاست مدیریت و تغییرات بزرگ در تکنولوژی آنرا ناگزیر میسازد.
مهارتهای کارکنان بعضی از خصوصیتهای اصلی وجود دارد که آنها را باید به یک مدیر در دانشگاهها ارائه دهد.خلاقیت نوآوری و انعطاف پذیری .این مهارتها برای توسعه استراتژیها در خدمات اطلاعاتی بهداشت بعنوان   مرکز هستند که محیط خارجی بهداشتی وتوسعه در ارائه اطلاعات را مدیریت می کند.
خلاقیت:تعداد زیادی از مفسران مشاهده کرده اند که مهارتهای خلاقیتی در عصر حاضر ضروری می باشند.مک فیدزین(۱۹۹۸)تأکید می کند که خلاقیت ارتباط را گسترش می دهد ویاد گیری واکتشاف مسائل را ارتقا می دهد وبه توسعه فکرهای جدیدکمک می کند.
همچنین مر کزیت خدمات جدید توسه یافته وراههای جدید برای جستجو در مشکلات کتابخانه وزمینه اطلاعاتی تشخیص داده شده اند (کورل۱۹۹۸،کسلیمن۱۹۹۴)
آرایشی از تکنیک های جدید وجود دارند که میتوانند در تشویق کردن خلاقیت مورد استفاده قرار گیرند،مثل بارش افکار،نوشتن افکار،برانگیزش موضوع،تشبیه وتصاویر فنی فکری(وان گاندی۱۹۹۸).
مدیر یک نقش حیاتی در حمایت کردن وتشویق خلاقیت در کارکنان LSIبهداشتی دارد.ماژارو(۱۹۹۸)اشاره می کند به اینکه یک سازمان به شرایط مساعد برای خلاقیت افکار،راه مؤثر ارتباط دادن افکارویک روش برای مدیریت کردن آنها نیاز دارد.
مدیر می تواند بروکراسی وسلسله مراتب را در LSIبهداشتی برای حمایت از افکار خلاق کاهش دهد .آنها می توانند احساس افراد را از به چالش کشیده شدن دور سازندوبه آنها زمانی را برای کار کردن در پروژه بدهند.کارکنان باید بوسیله همکاری قادر به سهیم شدن در افکارشان باشند.فعالیت های رسمی از قبیل ملاقات منظم ،طرحهای پیشنهادی ونامه های خبری به این امر کمک می کند .اما یک محیط غیر رسمی که روی ارتباطات تأکید می کند مهمتر است.زمانی نیز خلاقیت از طریق افکارجدید نیاز به توانایی در مدیریت آنها دارد.مدیر باید یک فرایند جابجایی را برای شناسایی کردن افکار تنظیم کند که عملی باشند وروشهایی برای توسعه دادن افکار در خدمات باشند وغیره.
نوآوری:خلاقیت و نوآوری وابسته به هم هستند.نوآوری فرایندی است که به موجب آن افکار خلاق به تولیدات و خدمات و روندهای جدید بر می گردد.نوآوری نباید بعنوان یک پاسخ کوتاه به یک بحران باشد بلکه فرایندی مداوم و ادامه دار است.
اساتید مدیریت از قبیل دراکر(۱۹۹۱) نوآوری را بعنوان راهی برای خلق کردن تغییر هدفدار متمرکز شده می بیند.مدیر LSIبهداشتی باید افکار خلاق را شرح دهد که پدید می آیند و ازآنها در جهت حرکت به جلو درمسیر نوآوری استفاده میکند.
LIS بهداشتی یک مزیتی که دارد اینکه نوآوری هر وقت صورت گیرد اغلب در بخشهای کوچک است.روزنفلد و سرور(۱۹۹۱) اشاره می کنند که واحدهای کوچک می توانند خلاق تر و نوآورتر باشند.
انعطاف پذیری:

 نیاز به نیروی کار انعطاف پذیر هدفی است که در خدمات اطلاعات بهداشتی نیز وجود دارد.گولدیک وکرسلک(۱۹۹۶)یک بررسی برروی ۴۷۵ کتابخانه در انگلستان برای احداث گسترش الگوهای کاری انعطاف پذیر هدایت کردند.فاکتورهای شناخته شده دررسیدن به نیروی کار انعطاف پذیر تکنولوژیهای جدیدی هستند که به الگوهای کاری متفاوت وجود آماری ازنیروی کار کتابخانه وخط مشهای تشویقی دولت برای کار تجاری انعطاف پذیر نیاز دارد.داشتن نیروی کاری با انعطاف بیشتر به LSIبهداشتی توانایی بیشتری در جهت تغییراتی که در خدمات می گذارد می دهد.در تحقیق گولدینگ وکرسلک(۱۹۹۶)پیدا شد که الگوهای کاری انعطاف پذیر برای حمایت کارکنان ساده ومتخصص مهیا بودند.نیروی کاری انعطاف پذیر LSIبهداشتی را قادر می سازد که بربارهای کاری متغییر غالب شود وخدمات آخر هفته را پوشش دهد وکارکنان باارزشی تربیت شوند.چالشی که مدیر LSIبهداشتی در برابر نیروی کار انعطاف پذیر روبرو است تأمین کردن این است که همه کارکنان درفعالیت باشندواحساس کنند که دارای ارزش هستند.
کارگروهی:هال(۱۹۹۹) اشاره می کند که ساختار تیمی در مشاغل وصنعت در طی ۱۵ سال گسترش یافته است.عملکرد LSIبهداشتی برپایه تیمی به کارکنان در سهیم شدن درافکار به حمایت یکدیگر واستفاده از تجربه ومهارتهای یکدیگر کمک می کند.هال دریک بررسی کارتیمی در کتابخانه ها به ویژگیهای یک تیم کارا دست یافت که شامل حمایت دوطرفه ارتباط خوب ورهبری خوب بودند.رهبر تیم برنشانه های گرایشی وشخصی تیم بیشتر از تنظیم هدف وتصمیم گیری متمرکز بودند


نوشته شده در : پنجشنبه 20 خرداد 1389  توسط : گروه1 .    نظرات() .