تبلیغات
Case Method in MIS Education - Philosophy and design

امروز:

Philosophy and design

» نوع مطلب : تئوری‌سیستم اطلاعات مدیریت ،

Philosophy and design

Ruby on Rails is intended to emphasize Convention over Configuration (CoC), and the rapid development principle of Don't Repeat Yourself (DRY).

"Convention over Configuration" means a developer only needs to specify unconventional aspects of the application. For example, if there is a class Sale in the model, the corresponding table in the database is called sales by default. It is only if one deviates from this convention, such as calling the table "products sold", that the developer needs to write code regarding these names. Generally, this leads to less code and less repetition.

"Don't repeat yourself" means that information is located in a single, unambiguous place. For example, using the ActiveRecord module of Rails, the developer does not need to specify database column names in class definitions. Instead, Ruby on Rails can retrieve this information from the database based on the class name.

فلسفه و طراحی

روبی آن ریلز بر مفهوم قرارداد به‌جای تنظیمات[۱۶] و اصل توسعه سریع خودت را تکرار نکن[۱۷] تاکید بسیاری دارد. "قرارداد به‌جای تنظیمات" یعنی توسعه‌دهندگان فقط نیاز دارند كه قسمت‌های نامتعارف[۱۸] برنامهٔ خود 

 را مشخص کنند. به عنوان مثال اگر کلاسی به نام Sale در مدل داشتیم، جدول متناظر آن درپایگاه‌داده‌ها به صورت پیش‌فرض SALESنام دارد. اما شما می‌توانید از قرارداده استفاده نکنید، به عنوان مثال می‌توانید جدولی به نام "products sold" داشته باشید، اما توسعه‌دهندگان مجبورند که کدهای برنامهٔ خود را برای این جدول بنویسند. در حالت کلی قراردادها

برای کمتر کد نوشتن و مدیریت برنامه است."خودت را تکرار نکن" یعنی تمام اطلاعات شما در یک‌جای مشخص قرار دارند. به عنوان مثال، با استفاده از ماژول اکتیو رکورد در ریلز، برنامه‌نویس دیگر نیازی به تعریف کردن نام‌های ستون‌های پایگاه‌داده در تعریف کلاس را ندارد. اما روبی آن ریلزمی‌تواند با استفاده از نام کلاس، اطلاعات را از پایگاه‌داده استخراج کند.

 

 

 


نوشته شده در : یکشنبه 30 خرداد 1389  توسط : گروه4 .    نظرات() .

برچسب ها: Philosophy and design ،